Realizacje

2009

Energomontaż Północ S.A. - PKN Orlen S.A. budowa PTA we Włocławku
Montaż rurociągów i podparć ze stali kwasoodpornej i czarnej - 90 T

Energomontaż Północ S.A.
Modernizacja instalacji technologicznych, zmiana posadowienia pomp BGP w Wytwórni PET SK Eurochem we Włocławku

KB Pomorze Sp z o.o. - PKN Orlen S.A. Baza Magazynowa nr 111 we Wrocławiu
Montaż dachu zbiornika o średnicy 29 m , V=10.000 m3

KB Pomorze Sp z o.o. - Lotos S.A. Gdańsk
Wykonanie robót remontowych wymiennika ciepła 250 E 115A - 130 T
Montaż rurociągów oraz podparć ze stali kwasoodpornej i czarnej - 30 T

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Generalny Wykonawca inwestycji w zakresie transpotu, magazynowania i klarowania cukru surowego. W tym:
- prace budowlane
- wykonanie instalacji wentylowania i odpylania
- wykonanie oraz montaż konstrukcji stalowej rozładowni wagonów - 40 T
- wykonanie oraz montaż konstrukcji stalowej wieży załadunkowej i galerii - 70 T
- montaż ślimaków i urządzeń transportowo-przesypowych - 120 T
- montaż rurociągów technologicznych - 40 T, DN15-350
- wykonanie izolacji termicznej

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Wykonanie specjalistycznych urządzeń technologicznych: 
 - wykonanie i montaż zbiornika z mieszadłem do nawapniania klarówki
 - wykonanie i montaż zbiornika  z mieszadłem do zawiesiny ziemi okrzemkowej
 - wykonanie i montaż zbiornika klarówki filtrowanej

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Usługi serwisowe w zakresie usuwania awarii maszyn, urządzeń, napędów i instalacji technologicznych, wykonywanie robót instalacyjno-montażowych i czyszczenie ogrzewaczy w czasie kampanii buraczanej 2009/2010
 

 

2008

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Prace budowlano-montażowe związane z modernizacja stacji wirowania cukrzycy, w tym:
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wsporczej - 24 T
- montaż urządzeń i instalacji technologicznej wirowania cukrzycy - 100 T

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck Wykonanie instalacji technologicznej oraz montaż Filtrów MMA - 25 T

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Budowa instalacji do podlewania terenów zielonych (instalacja doprowadzająca wodę do basenu, czerpania wody wraz układem pompowym i układem pomiarowym) oraz montaż 30 szt. hydrantów

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Usługi serwisowe w zakresie usuwania awarii maszyn, urządzeń, napędów i instalacji technologicznych, wykonywanie robót instalacyjno-montażowych i czyszczenie ogrzewaczy w czasie kampanii buraczanej 2008/2009

KB Pomorze Sp z o.o. - Lotos S.A. Gdańsk
Montaż rurociągów i podparć ze stali kwasoopornej i czarnej o łącznej masie 12T

H.K. POM Sp. z o.o. – Kampania Piwowarska S.A.
Demontaż istniejącej i montaż nowej konstrukcji wsporczej śrutownika – 8 T
Montaż konstrukcji stalowej pod instalacje młóta  - 10 T
Montaż konstrukcji stalowej schodów spiralnych

Privacon Poland Sp. z o.o. - Produkcja elementów konstrukcyjnych ogrodzeń

Mat-Bud Sp. j. - Wykonanie remontu węzła betoniarskiego

Atara Sp. z o.o
Montaż stalowych zbiorników ppoż. o poj. V=954m3  - szt. 4 wraz z podłączeniem min. dla  Jednostki Wojskowej 3299 (Lotnisko),  Nagel Polska Sp. z o.o

2007

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Wykonania instalacji przygotowania i dozowanie roztworu gipsu. Zakres prac:
- wykonanie fundamentów pod urządzenia i zbiorniki
- adaptacja i montaż zbiornika magazynowania gipsu
- przestawienie zbiornika roztworu gipsu
- montaż pomp do przepompowni roztworu gipsu
- montaż pomp dozujących roztwór do poszczególnych miejsc
- wykonanie instalacji technologicznej

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Modernizacja stacji odwłókniaczy soku surowego. Zakres prac:
- wykonanie posadzki
- wykonanie konstrukcji nośnej
- zwiększenie komory napływowej miazgi
- przetransportowanie i posadowienie odwłókniacza
- wykonanie rynny zrzutowej do DDS
- montaż rynny zrzutowej do DDS
- montaż rurociągu odprowadzającego sok surow

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Montaż prasy błota Andritz wraz z podłączeniem technologicznym - 30 T

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Wykonanie instalacji chłodzącej w mieszadle kętrzyńskim - 8 T

Polimex-Cekop-Moder Sp. z o.o. - Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Łapy
Wykonanie i montaż dekantatora soku, łącznie z instalacjami technologicznymi i stalową konstrukcją wsporczą - 35T

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Usługi serwisowe w zakresie usuwania awarii maszyn, urządzeń, napędów i instalacji technologicznych, wykonywanie robót instalacyjno-montażowych i czyszczenie ogrzewaczy w czasie kampanii buraczanej 2007/2008

Strona glówna   |   Mapa strony   |   Kontakt

Nowsad-Metal Sp. z o.o. – Budownictwo przemysłowe,   konstrukcje stalowe, instalacje przemysłowe, rurociągi, zbiorniki

BE.FREE & CMS Toruń