Realizacje

2006

Wiedemann Polska Sp. z o.o. - Cukrownia Glinojeck
Dostawa i montaż urządzeń linii brykietujących wysłodki - 70T
Przebudowa stacji redukcji pary

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Wykonanie instalacji i montaż łapaczy miazgi. Zakres prac:
- wykonanie i montaż konstrukcji wporczej, nośnej i podestów obsługowych - 26 T
- montaż rurociągów technologicznych: DN150-300
- montaż łapaczy - 5 szt. - waga całk. 24 T
- wykonanie robót antykorozyjnych

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Modernizacja energetyki cieplnej - 245 T (DN15-DN1400). Zakres prac:
- montaż rurociągów pary zasilającej
- montaż rurociągów oparu
- montaż rurociągów kondensatu
- montaż rurociągów sokowych
- montaż rurociągów wody amoniakalnej
- montaż rurociągów odgazowania
- montaż konstrukcji wsporczej rurociągów

BSO POLSKA S.A. - Cukrownia Glinojeck
Wykonanie instalacji technologicznych defekacji zimnej. Zakres prac:
- zmiana lokalizacji rurociągu z filtrów próżniowych do skraplaczy
- demontaż rurociągu pary odlotowej do dyfuzorów DDS i na produktownię
- zmiana lokalizacji trasy oparu do dyfuzora nr 1 DDS
- naprawa pokrywy górnej defekacji zimnej
- naprawa stężeń estakady rurociągów
- wymiana rurociągu wody barometrycznej do skraplaczy
- oprowadzenie oparu I: II: III do dyfuzorów DDS

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Montaż przetwarzacza pary Koettel z wykonaniem i montażem konstrukcji wsporczej - 70 T

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Modernizacja defekacji wstępnej - 10 T

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Wykonanie i montaż 3 kpl. filtrów G.P. 100 – waga jednostkowa 5 T

BSO Polska S.A. - Cukrownia Glinojeck
Prace budowlane i montażowe związane z instalacją nowej prasy błota Hoesch - 20 T 

2005

Polimex-Cekop-Moder Sp. z o.o. - Cukrownia Glinojeck S.A. ( w związku modernizacją i rozbudową zakładu do przerobu 12000 t/d)
Wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej oraz montaż urządzeń stacji oczyszczania soku:
- Defakacja główna o pojemności 200 m3
- Saturacja I o pojemności 85 m3
- Dekantatory soku, szt. 2
- Saturacja II o pojemności 120 m3

Cukrownia Glinojeck S.A.
Roboty modernizacyjno-remontowe. Zakres prac:
- Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podestów obsługowych - 10 T
- Wykonanie i montaż rurociągów technologicznych
- Montaż urządzeń cukrzycy zarodkowej oraz rurociągów cukrzycy ze stali kwasoodpornej wraz z rozruchem technologicznym.
- Naprawa izolacji termicznych na rurociągach ogrzewaczy sokowych oraz na zbiornikach
- Naprawa mieszadła cukrzycy III
- Czyszczenie ogrzewaczy szybkoproądowych oraz dostosowanie do potrzeb produkcji syropu cukrowego
- Wykonanie izolacji termicznej odpieniacza
- Modernizacja mieszadła gęstwy
- Rozruch buraczarni
- Naprawa systemu zbijania piany w zbiorniku soku surowego oraz podawania wysłodków na defakację główną zimną
- Podwyższenie wylotów emitorów gazów i pyłów
- Wykonanie połączeń rurociągów podziemnych - sanitarnych z rurociągami technologicznymi pompowni sanitarnej
- Uzupełnienie podestów na wieży kondensatorów
- Wymiana rurociągów wody barometrycznej
- Izolacja rurociągów produktywni
- Wykonanie instalacji doprowadzającej ścieki surowe do oczyszczalni
- Wykonanie konstrukcji nośnej pod prasę i montaż prasy Andritz
- Montaż podestu pod działami wyparki
- Prace demontażowe urządzeń i konstrukcji stalowych Buraczarn
- Demontaż obiektu BIOBLOCK na terenie Oczyszczalni Ścieków
- Wykonanie instalacji mediów do Procentowni
- Roboty budowlane - wzmocnienie konstrukcji stropów pod ogrzewacze
- Wykonanie i montaż konstrukcji pod ogrzewacze oraz montaż ogrzewaczy
- Wykonanie rurociapodziemnych DN 150 i DN 200 oraz likwidacja połączeń instalacji sanitarnej z instalacjami burzową przy obiektach: kotłowni, budynki głównego, buraczarni, procentownia, estakady rurociągów.

Polimex-Cekop-Moder Sp. z o.o. - Cukrownia Łapy
montaż nowych komór grzejnych w warnikach

Wiesona Stahl und Metalbau LTD.
Prefabrykacja konstrukcji stalowej pomostów, podestów, balustrad i balkonów - 80T

Nescon - Cukrownia Łapy
Montaż komór grzejnych w 4 warnikach cukrzycy o średnicy 4300 mm i średnicy rury cyrkulacyjnej 1700 mm
Zmiana położenia pomostu obsługowego napędów mieszadeł mechanicznych

Sugarpol Polska Sp z. o.o. - Cukrownia Pelplin
Demontaż urządzeń i linii technologicznych

2004

Polimex-Cekop-Moder Sp. z o.o. - Cukrownia Glinojeck S.A. ( w związku zmodernizacją i rozbudową zakładu do przerobu 9000 t/d)
Wykonanie i montaż defakatora wstępnego
Modernizacja saturacji II z zastosowaniem barboterów statycznych typu Polimex-Cekop-Moder

Cukrownia Glinojeck S.A
Wykonanie instalacji defekacji wstępnej - 25 T

Cukrownia Glinojeck S.A
- Wykonanie i montaż kotłów G.P. - 100
- Wykonanie i montaż wkładów filtracyjnych ze stali kwasoodpornej
- Wykonanie konstrukcji wsporczej
- Podłączenie kotłów G.P. - 100 i rozruch
- Wykonanie izolacji termicznej

Cukrownia Glinojeck S.A
Wykonanie modernizacji Stacji Saturacji II

Cukrownia Glinojeck S.A
Wykonanie systemu napływu grawitacyjnego na filtry woreczkowe soku gęstego po filtrach płytowych

SugarTol Polska Sp. z. o.o. - Cukrownia Guzów
Demontaż konstrukcji hali

SugarTor Sp z. o.o.  - Cukrownia Dobre
- Demontaż i ponowny montaż belek podsuwnicowych
- Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod filtry G.P.
- Montaż 2 filtrów G.P.
- Demontaż 2 ogrzewaczy, wykonanie konstrukcji wsporczej i ponowny montaż

Strona glówna   |   Mapa strony   |   Kontakt

Nowsad-Metal Sp. z o.o. – Budownictwo przemysłowe,   konstrukcje stalowe, instalacje przemysłowe, rurociągi, zbiorniki

BE.FREE & CMS Toruń