Realizacje

2003

Polimex-Cekop-Moder Sp. z o.o. - Cukrownia Glinojeck S.A. ( w związku zmodernizacją i rozbudową zakładu do przerobu 9000 t/d)
MOdernizacja saturacji I z zastosowaniem barboterów statycznych typu Polimex-Cekop-Moder
Wykonanie i montaż wysokosprawnego ogrzewacza rurowego soku do saturacji II grzanego kondensatem

Cukrownia Glinojeck S.A
Wykonanie modernizacji Stacji Saturacji I

Cukrownia Glinojeck S.A.
Roboty Inwestycyjno – Modernizacyjne. Zakres prac:
- Montaż mieszadła o średnicy fi - 52000, wysokości 18,5 m i wadze – 67 T
- Montaż mieszadeł pionowych (szt. 2) o średnicy fi - 5,2 m, wysokości 9,0 m i wadze odpowiednio – 26T i 29,5T 
- Montaż prasy błota Putsch – waga  = 14T, długość = 11m
- Demontaż ogrzewaczy płytowych – szt. 8, waga od 2,5 T do 4,5 T
- Demontaż sprężarki powietrza i zbiorników – szt.4
- Demontaż warników cukrzycy – szt.8. waga jednostkowa 28 T
- Roboty wyburzeniowe budynku Rosberga – tj. konstrukcji stalowej wypełniona betonem zbrojonym o kubaturze 6 800 m3
- Demontaż wiaty wywrotnicy samochodowej z konstrukcji stalowej o kubaturze 16 200 m3
- Demontaż wyburzeniowy budynku stacji agregatów hydraulicznych wywrotnicy o kubaturze 1 200 m3
- Demontaż urządzeń wywrotnicy o wadze 270 T

Sugarpol Polska Sp z. o.o.  - Cukrownia Kętrzyn
Demontaż mieszadła o średnicy fi - 52000, wysokości 18,5 m, wadze – 67 T i transport do Cukrowni Glinojeck

SugarTor Polska Sp z. o.o.  - Cukrownia Guzów
Demontaż mieszadeł pionowych (szt. 2) o średnicy fi - 5,2 m, wysokości 9,0 m i wadze odpowiednio – 26T i 29,5T oraz transport do Cukrowni Glinojeck

Sugarpol Polska Sp z. o.o.  - Cukrownia Ciechanów
- Demontaż prasy błota Putsch – waga  = 14T, długość = 11m i transport do Cukrowni Glinojeck
- Demontaż zbiorników saturacji I i II, demontaż osprzętu saturacji, zabezpieczenie po demontażu i transport do Cukrowni Ostrowite

SugarTor Sp z. o.o.  - Cukrownia Dobre
- Demontaż i ponowny montaż belek podsuwnicowych
- Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod filtry G.P.
- Montaż 2 filtrów G.P.

Sugarpol Polska Sp z. o.o.  - Cukrownia Ostrowite
Wykonanie i montaż osłon na przenośniki taśmowe

Sugarpol Polska Sp z. o.o.  - Cukrownia Unisław
- Prace budowlane - nadbudowa łącznika łączącego budynek produkcyjny z magazynem cukru
- Montaż piaskownika - 50 T
- Remont rurociągów technologicznych w obrębie saturacji, płuczki buraków i mieszadła wysłodkowego
- Wykonanie filtrów soku rzadkiego wraz z podłączeniem do instalacji technologicznych
- Obsługa technologiczna kampani

2002

Cukrownia Glinojeck S.A.
Roboty Inwestycyjno – Modernizacyjne. Zakres prac
- Wykonanie mieszalników kwasu ze stali kwasoodpornej
- Modernizacja komór napowietrzających raz napływów oczyszczalni ścieków
- Wykonanie zbiornika wody poprasowej ze stali kwasoodpornej V=30 m3
- Wykonanie instalacji grzania ścieków
- Wykonanie instalacji napowietrzania ścieków w K.N. II
- Wykonanie instalacji siarkowania soku ze stali kwasoodpornej
- Wykonanie instalacji grzania warników I cukrzycy
- Zmiana wypływu cukrzycy III z mieszadeł poziomych na pionowe
- Wykonanie filtrów woreczkowych wraz z instalacją do filtru soku gęstego i syropu standard
- Remont napływu na pompy w misie wody barometrycznej
- Wykonanie instalacji grzania III cukrzycy z mieszadeł pionowych
- Przeróbka kolektora odpływowego z sit łukowych
- Wymiana rurociągu wody świeżej
- Wykonanie konstrukcji pomostów, estakad i ciągów komunikacyjnych o wadze 2000 T
- Wykonanie wiaty załadunku wysłodków suchych o kubaturze 2400 m3
- Modernizacja instalacji transportu cukru ze stali kwasoodpornej
- Wymiana zaworów próżniowych na warnikach II – III cukrzycy
- Wykonanie instalacji warzenia melasu
- Wymiana rurociągów transportu melasu z produkcji do zbiorników melasu DN 150 – 840 mb
- Wymiana rurociągów technologicznych o średnicy DN 15 – DN 1220
- Wykonanie stacji przygotowania węglana wapnia
- Wykonanie instalacji układu saturacji przygotowania węglanu wapnia
- Wykonanie instalacji układu saturacji mleka wapiennego
- Wykonanie robót antykorozyjnych i izolacji termicznej
- Wykonanie awaryjnej instalacji termicznej cystern melasem
- Awaryjna wymiana rurek w ogrzewaczach szybkoprądowych
- Obsługa techniczna przebiegu kampanii
- Wymiana rurociągów w obrębie stacji wyparnej
- Wymiana rurociągów próżni od sulfitacji do filtrów próżniowych ze stali kwasoodpornej
- Naprawa rurociągu błota defekacyjnego DN 150 – 150 mb

2001

Polimex-Cekop-Moder Sp. z o.o. - Cukrownia Glinojeck S.A. ( w związku zmodernizacją i rozbudową zakładu do przerobu 9000 t/d)
Montaż i częściowe wykonanie urządzeń instalacji do krystalizacji chłodzonej cukrzycy C

Sugarpol Polska Sp z. o.o. - Cukrownia Ostrowite - Prace inwestycyjne:
- Wykonanie i montaż konstrukcji budynku pras błota defekosaturacyjnego - 80 T
- Montaż prasy do błota defekosaturacyjnego
- Wykonanie rurociągów technologicznych i rozdzielaczy różnych średnic ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej oraz czarnej
- Wykonanie wydechów ze stali kwasoodpornej
- Wykonanie konstrukcji i montaż silosów do wysłodków - 120 T
- Ponowny montaż krajalnicy Putsch - 15 T

Sugarpol Polska Sp z. o.o. - Cukrownia Świecie
- Demontaż silosów do wysłodków, szt. 3 - 100 T
- Demontaż krajalnicy Putsch - 15

Cukrownia Glinojeck S.A. – Roboty Inwestycyjno – Modernizacyjne. Zakres prac:
- Wymiana rurociągu wody brudnej od piaskownika do sit łukowych
- Wymiana rurociągu wody brudnej DN 813x12,5 – 500 mb, z robotami towarzyszącymi infrastrukturze
- Wymiana rurociągu podbicia przy Elfie samochodowej
- Modernizacja przepompowni wody brudnej
- Modernizacja spustów i przelewów z mieszadeł III cukrzycy
- Zwiększenie średnic zasilania ogrzewaczy szybkoprądowych
- Zwiększenie średnic przepływów przy defekacji głównej
- Wykonanie oraz montaż estakad i wiat o wadze 1000T
- Modernizacja przelewów na mieszadłach poziomych III cukrzycy
- Montaż mieszadeł poziomych  o poj. 200 m3
- Wykonanie instalacji ważenia melasu
- Wykonanie instalacji ściekowej ze stacją pomp
- Wykonanie stacji mieszania sody amoniakalnej
- Wymiana wężownicy w mieszadle III cukrzycy
- Modernizacja stacji III cukrzycy
- Wykonanie i montaż mieszalnika kwasu na wodzie do dyfuzji
- Wykonanie i montaż zbiornika zasypu cukru ze stali kwasoodpornej
- Modernizacja systemów załadunku cukru
- Wykonanie i montaż wkładów do filtrów GP-100 ze stali kwasoodpornej

Sugarpol Polska Sp z. o.o.  - Cukrownia Guzów
Demontaż mieszadeł poziomych o poj. 200 m3

Sugarpol Polska Sp z. o.o.  - Cukrownia Kętrzyn
Demontaż mieszadeł poziomych o poj. 200 m3

Strona glówna   |   Mapa strony   |   Kontakt

Nowsad-Metal Sp. z o.o. – Budownictwo przemysłowe,   konstrukcje stalowe, instalacje przemysłowe, rurociągi, zbiorniki

BE.FREE & CMS Toruń