Realizacje

2000

Cukrownia Glinojeck S.A.
Modernizacja oczyszczalni ścieków

Cukrownia Glinojeck S.A.
Modernizacja magazynu cukru przy pakowni

Cukrownia Glinojeck S.A. – Roboty Inwestycyjno –Modernizacyjne. Zakres prac:
- Awaryjna wymiana rurociągu DN 813x12,5 wody brudnej w gruncie – 56 mb
- Wykonanie wkładów filtrów GP-100 ze stali kwasoodpornej
- Wymiana rurociągu rozprężonego DN250 od wyparki do wodniarki – 247 mb, h=16 m
- Wykonanie i montaż spustów cukru pod silosami
- Wykonanie i montaż zbiorników do 80 m3 ze stali kwasoodpornej i czarnej
- Wymiana rurociągów technologicznych

1999

Mostostal Gdańsk S.A. - PKN Orlen S.A.
Montaż instalacji technologicznej hydrokrakingu - 30 T

Cukrownia Glinojeck S.A.
Modernizacja stacji krystalizatorów

Cukrownia Glinojeck S.A.
Modernizacja systemu pakowania cukru z montażem linii wagopakowaczki Hesser

Cukrownia Glinojeck S.A.
Modernizacja stacji saturacji soku

Cukrownia Glinojeck S.A. – Roboty Inwestycyjno – Modernizacyjne. Zakres Prac:
- Zwiększenie przepustowości mieszadeł poziomych cukrzycy III
- Zwiększenie pojemności górnego zbiornika wody poprasowej
- Modernizacja stacji schładzania gazu przy siarkowaniu soku ze stali kwasoodpornej
- Wykonanie instalacji grzania odcieków
- Modernizacja systemy nadmuchu powietrza na silosy cukru
- Wymiana rurociągów technologicznych

1998

Cukrownia Glinojeck S.A.
Modernizacja dekantatorów i linii dekantacji wraz ze stacją pomp

Cukrownia Glinojeck S.A.
Wykonanie i montaż wiaty nad punktem załadunku cukru - 30 T

Cukrownia Glinojeck S.A. - Roboty Remontowo-Modernizacyjne. Zakres prac:
- Modernizacja sulfitatora wraz z linią siarkowania ze stali kwasoodpornej
- Modernizacja skraplaczy
- Modernizacja lini saturacji soku
- Modernizacja zasilania stacji pomp soku
- Modernizacja zraszaczy przy filtrach próżniowych ze stali kwasoodpornej-
- Wykonanie odprowadzenia oparów z krajsu cukru
- Wykonanie odprowadzenia gazów z pieców od siarkowania
- Wykonanie instalacji wodnej do siarkowania
- Wykonanie wkładu fitrów GP ze stali kwasoodpornej
- Wykonanie i montaż lanc natryskowych ze stali kwasoodpornej na filtrach próżniowych
- Wykonanie rurociągów wody gorącej do mycia instalacji poprodukcyjnej
- Wykonanie instalacji ściekowej z poziomów produkcyjnych
- Wykonanie mieszacza kwasu na wodzie do dyfuzji ze stalo kwoasoodpornej
- Montaż armatury regulacyjnej i pomiarowej na rurociągach technologicznych
- Obsługa technologiczna w czasie produkcji
- Modernizacja rozrzedzania na mieszadłach cukrzycy
- Modernizacja pompowni wody brudnej
- Modernizacja pompowni buraków

Zakład Usług Inżynieryjnych "Bud-Eko"
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali magazynowej o wadze 60 T dla Melanko Sp. z o.o. w Lipnie

Strona glówna   |   Mapa strony   |   Kontakt

Nowsad-Metal Sp. z o.o. – Budownictwo przemysłowe,   konstrukcje stalowe, instalacje przemysłowe, rurociągi, zbiorniki

BE.FREE & CMS Toruń