Polityka jakości i środowiska

Polityka jakości

Nowsad-Montaż Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku oraz rozwija się dzięki swoim Klientom. Im więcej naszych Klientów jest zadowolonych ze współpracy z nami, tym marka Nowsad-Montaż Sp. z o.o. staje się mocniejsza, będąc symbolem rzetelnego i godnego zaufania partnera. Dbanie o jak najwyższy poziom usług to podstawowe zadanie każdego pracownika, gdyż każdy z nas po części jest odpowiedzialny za dostarczony Klientowi wyrób, jak również kreowanie wizerunku naszego przedsiębiorstwa.

Pobierz politykę jakości

 

Polityka środowiskowa

Dążeniem Nowsad-Montaż Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie organizacji w celu uzyskania i utrzymania najwyższej jakości oferowanych usług przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego wpływu na środowisko.

Zasada zgodności z prawem i innymi wymaganiami
Bieżącą działalność gospodarczą oraz nowe inwestycje/przedsięwzięcia realizujemy w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami prawa. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zachowujemy równowagę przyrodniczą oraz dbamy o walory estetyczne środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe potrzeby społeczeństwa. Tam, gdzie jest to konieczne, ustanawiamy i przestrzegamy wewnętrzne normy i uregulowania zgodne z obowiązującymi przepisami.


Zasada zapobiegania
W trosce o środowisko stosujemy odpowiednie technologie, procedury i procesy postępowania oraz bieżącą kontrolę zapewniające optymalny poziom zużycia surowców naturalnych, emisji substancji i energii do środowiska, stanu powierzchni ziemi i wód. Chronimy naszych pracowników i społeczność, wśród której działamy poprzez stosowanie bezpiecznych technologii i procedur operacyjnych, profilaktykę i przygotowanie na ewentualne awarie.


Zasada informowania
Strony i osoby zainteresowane, w tym pracowników naszych i dostawców usług i podwykonawców współpracujących oraz kontrahentów handlowych, informujemy o zobowiązaniach wynikających z wdrożonego w Nowsad-Montaż Sp. z o.o.  systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004. Zachęcamy ich do aktywności w działaniach związanych z ochroną środowiska.

Zasada ciągłego doskonalenia
Podejmujemy kolejne zadania zmierzające do zmniejszania niekorzystnego wpływu na środowisko między innymi poprzez: ograniczenie zużycia surowców naturalnych, emisji szkodliwych substancji i energii, ryzyka zanieczyszczenia wód i powierzchni ziemi oraz zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów. Pozytywne oddziaływania środowiskowe staramy się rozszerzać poprzez podejmowanie kolejnych zadań.
 

Wszyscy pracownicy Nowsad-Montaż Sp. z o.o. zaangażowani są w realizację niniejszej polityki środowiskowej.
Polityka środowiskowa jest dostępna wszystkim zainteresowanym.
Polityka Środowiskowa podlega regularnym przeglądom podczas przeglądu zarządzania. Jest ona także wyznacznikiem określania celów jakości środowiskowych.
 

Pobierz politykę środowiskową

 

Strona glówna   |   Mapa strony   |   Kontakt

Nowsad-Metal Sp. z o.o. – Budownictwo przemysłowe,   konstrukcje stalowe, instalacje przemysłowe, rurociągi, zbiorniki

BE.FREE & CMS Toruń